پناهگاه

پناهگاه

خانه عین دندانی ست که نیست.
زبان دنبال چیز سفتی می گردد
اما
به عمق غیاب فرو می شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به اول صفحه