ما اینطور عاشقی می کنیم

ما اینطور عاشقی می کنیم

راست می گویند :
مثل روحی از بخار
می شود یک نفس آن را درکشید

مثل بوسه ای یواشکی
در دستشویی یک هتل
عین زبانی که بر آن
بارانِ نور می بارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به اول صفحه