سنگ | لندی

من خوشگل‌ام،
لب‌هایم را می‌بخشم و
آغوش می‌گشایم.
و توی ترسو می‌گذاری که خواب
سنگ‌ات کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به اول صفحه