سرگشته‌ | لندی

چهره‌ات گل سرخی‌ست و
چشم‌هایت شمع‌هایند.
سرگشته‌ام!
باید پروانه‌ای شوم
یا شب پره‌ای؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به اول صفحه