آهای مسافر | لندی

آهای مسافر!
از نگاه کردن سیر شدی
یا دوباره صورتم را برگردانم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به اول صفحه