آب روی آتش | لندی

دامن سرخی بر آب ظاهر شد
انگار آب
روی آتش نشسته بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به اول صفحه